کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

کنترل پنل
فضای هارد
پهنای باند ماهانه
تعداد اکانت ایمیل
تعداد اکانت FTP
تعداد دیتابیس MySQL
تعداد SubDomain
تعداد Parked Domains
تعداد Addon Domains
AntiVirus
Firewall
Shell Blocker
Ion Cube & Zend
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ گیری اتوماتیک
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
HN-10MG
رایگان!
Cpanel 2015
10MegaByte
100MegaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1
0
0
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیرHN-100MG
5,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
100MegaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
20
1
1
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیرHN-200MG
8,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
200MegaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
50
5
1
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیرHN-500MG
15,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
500MegaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
50
2
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیر