کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
فضای هارد اختصاصی
رم اختصاصی
پهنای باند
فضای بک آپ گیری
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
آی پی ولید 4
آی پی ولید 6
راه اندازی اولیه
ریبوت
Rebuild
نوع مجازی سازی
VPS-DE-512MG
25,000تومان ماهانه
1Core 1Ghz
30GigaByte
512MegaByte
نامحدود
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-DE-1GB
30,000تومان ماهانه
1Core 1.5Ghz
40GigaByte
1024MegaByte
نامحدود
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-DE-2GB
45,000تومان ماهانه
1Core 2Ghz
50GigaByte
2GigaByte
نامحدود
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-DE-4GB
70,000تومان ماهانه
2Core 3Ghz
100GigaByte
4GigaByte
نامحدود
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPS