کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
فضای هارد اختصاصی
رم اختصاصی
پهنای باند
فضای بک آپ گیری
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
آی پی ولید 4
آی پی ولید 6
راه اندازی اولیه
ریبوت
Rebuild
نوع مجازی سازی
VPS-USA-128MB
15,000تومان ماهانه
1Core 1Ghz
10GigaByte
128MegaByte
500GigaByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-USA-256MB
20,000تومان ماهانه
15GigaByte
256MegaByte
750GigaByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-USA-512MB
35,000تومان ماهانه
30GigaByte
512MegaByte
1TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-USA-1024MB
45,000تومان ماهانه
40GigaByte
1024MegaByte
1.5TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPS