کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
فضای هارد اختصاصی
رم اختصاصی
پهنای باند
فضای بک آپ گیری
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
آی پی ولید 4
آی پی ولید 6
راه اندازی اولیه
ریبوت
Rebuild
نوع مجازی سازی
VPS-NL-256MG
20,000تومان ماهانه
1Core 1Ghz
10GigaByte
256MegaByte
500GigaByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-NL-384MG
25,000تومان ماهانه
1Core 1Ghz
20GigaByte
384MegaByte
600GigaByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-NL-512MG
30,000تومان ماهانه
1Core 1.5Ghz
20GigaByte
512MegaByte
750GigaByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVPS-NL-768MG
35,000تومان ماهانه
1Core 1.5Ghz
40GigaByte
768MegaByte
1TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPS