کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
فضای هارد اختصاصی
رم اختصاصی
پهنای باند
فضای بک آپ گیری
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
آی پی ولید 4
آی پی ولید 6
راه اندازی اولیه
ریبوت
Rebuild
نوع مجازی سازی
VDS-NL-1GB
45,000تومان ماهانه
1Core 2Ghz
50GigaByte
1GigaByte
1.2TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVDS-NL-2GB
70,000تومان ماهانه
1Core 2Ghz
70GigaByte
2GigaByte
1.5TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVDS-NL-4GB
120,000تومان ماهانه
2Core 3Ghz
100GigaByte
4GigaByte
2TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPSVDS-NL-6GB
210,000تومان ماهانه
2Core 4Ghz
150GigaByte
6GigaByte
5TeraByte
سفارشی
بله
خیر
1عدد
رایگان - نامحدود
رایگان
رایگان
یک مرتبه رایگان
VPS