کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

کنترل پنل
فضای هارد
پهنای باند ماهانه
تعداد اکانت ایمیل
تعداد اکانت FTP
تعداد دیتابیس MySQL
تعداد SubDomain
تعداد Parked Domains
تعداد Addon Domains
AntiVirus
Firewall
Shell Blocker
Ion Cube & Zend
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ گیری اتوماتیک
امکان استفاده برای وارز
ارسال ایمیل تبلیغاتی
HN-1GB
28,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
1GigaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
100
5
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیر



HN-2GB
54,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
2GigaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
100
6
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیر



HN-3GB
62,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
3GigaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
100
6
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیر



HN-5GB
80,000تومان ماهانه
Cpanel 2015
5GigaByte
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
10
فعال
دارد
دارد
دارد
Ticket
نگهداری دو نسخه
بله
خیر